เป็นโรลบาร์
ที่สุด...
ของนวัตกรรมใหม่ของโลก
โรลบาร์ สไตล์สปอร์ตที่ให้ความ
เท่ห์ไม่เหมือนใคร และยังป้องกัน
การยุบตัวด้านบนของห้องโดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เป็นหลังคา
ที่สุด...
ของโรลบาร์ที่สไสด์เลื่อน
เปลี่ยนเป็นหลังคาได้เพื่อประโยชน์
ใช้สอยในการบรรทุกสัมภาระ หรือ
เพื่อการโดยสาร สามารถขึ้นทาง
ด่วนได้ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
เป็นถาดสัมภาระพร้อมแร็ค
ที่สุด...
ของโรลบาร์ด้วยการดีไซน์
ให้เป็นถาดสัมภาระในตัวพร้อมแร็ค
อลูมิเนียมเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุก
ทั้งรูปแบบหลังคาหรือบนห้อง
โดยสาร
เป็นเกราะป้องกันความร้อน
ที่สุด...
ของโรลบาร์ที่ออกแบบ
ให้ยื่นไปบนห้องโดยสารเปรียบ
เสมือน หลังคา 2 ชั้น เพื่อปกป้อง
ความร้อนภายในห้องโดยสาร
จำนวน 4 หน้า
ขนาด 2.5 MB
.........................
ดาวน์โหลด
ชุด

รีโมทคอนโทรล
พลาสติกเกรด A ใช้ในการควบคุมการเลื่อน
เข้า-ออก พร้อมไฟส่องสว่างในตัว
มอเตอร์ไฟฟ้า
ขับเคลื่อนเลื่อนเข้า - ออกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
สะดวกสบาย ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
เติมเต็มทุกความต้องการ
โลโก้สไลด์บาร์
เพิ่มความสวยงามด้วยโลโก้สไลด์บาร์
ทำจากสแตนเลส

ถาดสัมภาระ
ดีไซน์ให้เหมาะกับการบรรทุก
สัมภาระไม่ให้ลื่นและตกหล่นใน
ขณะขับขี่ เพิ่มความมั่นใจตลอดการเดินทาง

แร็คอลูมิเนียม
อลูมิเนียมเกรด A ชุบ Anodize
ทรงลู่ลมกันสัมภาระไม่ให้ตกหล่น
ใช้ผูกรัดหรือเกี่ยวตะขอของ
ชุดตะข่ายสัมภาระ
ไฟเบรคดวงที่ 3
เป็นไฟ LED. Super Bright แถวยาว เพิ่มความสว่างทำให้เห็น
เด่นชัดในเวลาขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมกับ
เพิ่มความสวยงามให้ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
เสริมโครงเหล็ก
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับสไลด์บาร์
ให้ความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ควิกแคลมป์
ผลิตจากเหล็กกล้าชั้นดีเกรด A
เพื่อยึดติดตัวสไลด์บาร์กับ LINER
ติดตั้งง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง
รางเลื่อน
ผลิตจากอลูมิเนียมชุบแข็งเกรด A ไม่บิดงอ
บังคับทิศทางการเลื่อนเข้า - ออกของโรลบาร์ให้
มีความนุ่มนวลในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** รูปแบบและเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
*** ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ